สาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ

 

 

10347701_755703494452006_5493164511746397432_n

1623614_469141926555739_2782096085585380682_n

10428512_327346300752245_7695378231514524574_n                                     aa3

 

Advertisements

Minnine—Lovely puppy

มินนี่หมาน้อยผู้ติ๊งต๊องตั้งแต่ซื้อมามันแรก

IMG_4404

ซนไปไหนจ๊ะนึกว่าซื้อลูกลิงมาเลี้ยง dookdik icon ดุ๊กดิ๊กน่ารัก emoticon

IMG_4512

กินแล้วนอน กินแล้วนอน dookdik icon ดุ๊กดิ๊กน่ารัก

IMG_4511

บางทีนึกว่าหายไปไหน dookdik icon ดุ๊กดิ๊กน่ารัก แอบไปหลบซะหาแทบไม่เจอ

img_49501.jpg

อาหารโปรดของมินนี่คือทุกอย่างที่แปลกประหลาดค่ะ เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ ดิน dookdik icon ดุ๊กดิ๊กน่ารัก emotion

IMG_4883

หมูน้อย AMOUR     ถึงมินนี่จะดื้อแต่มินนี่ก้อซนนะค่ะ    หมูน้อย AMOUR

 

 

Part of speech

                                                                             4b9a0e65014c9

                                             Parts of Sentence – Phrase –  Clause

4784750fec3e0Parts of Speech ( ชนิดของคำ )

ข้อความ  ประกอบด้วย”คำ” ( word ) หรือกลุ่มคำซึ่งนำมาเรียงต่อเนื่องกันเป็นวลี (phrase)   หรือประโยค ( sentence )  จะมีหน้าที่อย่างหนึ่ง อย่างใดใน   8 หน้าที่     ตามหลักไวยากรณ์อังกฤษ ( grammar )หน้าที่ของคำเรียกว่า “ชนิดของคำ” ( parts of speech )  ซึ่งได้แก่

Noun   (คำนาม)
Pronoun   (คำสรรพนาม)
Verb  (คำกริยา)
Adverb (คำกริยาวิเศษณ์)
Adjective    (คำคุณศัพท์)
Preposition   (คำบุพบท)
Conjunction   (คำสันธาน)
Interjection   (คำอุทาน)

1. Noun ( คำนาม ) 

Noun คือคำที่บอกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ความรู้สึก สถานนะ คุณสมบัติต่างๆ

คน:  man  father  lady
สัตว์: dog  cat  bird
สิ่งของ: city  table  month
ชื่อคน: John  Mary
ชื่อสัตว์: Lassie  Lucifer
ชื่อสิ่งของ: Bangkok  January

                    gd

 2. Pronoun (คำสรรพนาม )

     Pronoun  ทำหน้าที่ใช้ แทนคำนามเพื่อลดการกล่าวซ้ำ

                           Mai is a beautiful woman. Mai is a popular singer.
= Mai is a beautiful woman. She is a popular singer.

aa3

 3. Verb (คำกริยา )

Verb  คือคำที่แสดงอาการต่างๆ

การกระทำ
ความเป็นอยู่
สภาวะความเป็นอยู่
Birds fly. นกบิน
Danny is a boy. แดนนี่เป็นเด็กผู้ชาย
He looks good. เขาแลดูดี

love5

 4. Adjectives ( คุณศัพท์ )

Adjective คือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำนาม

                        He bought a new car. เขาซื้อรถใหม่.
They are ugly. พวกเขาน่าเกลียด

aa3

5. Adverb ( วิเศษณ์ หรือ กริยาวิเศษณ์)

Adverb ทำหน้าที่ขยาย Noun , Adjective และ Adverb

He works hard. เขาเป็นคนทำงานหนัก
He is very rich.  เขาเป็นคนจนมาก
He works very hard.เขาเป็นคนที่ทำงานหนักมาก

6. Preposition (คำบุพบท )

Preposition ทำหน้าที่เชื่อมประโยคให้สมบูรณ์มากขึ้น

I will see you on Monday.   ฉันจะพบกับคุณในวันจันทร์
She was waiting at the restaurant. เธอรออยู่ที่ร้านอาหาร
There is a cockroach in my room. มีแมลงสาบตัวหนึ่งในห้องฉัน
We must finish the project within a year. ราจะต้องทำโครงการนี้ให้เสร็จใน 1 ปี

 

7. Conjunction ( คำสันธาน )

conjunction คือคำที่ทำหน้าที่เชื่อมประโยคเช่น and, but, therefore, beside, either..or

                John is rich and handsome .จอห์นเป็นคนรวยและรูปหล่อ
                Either you or she has to do this job. ไม่คุณก็เธอที่จะต้องทำงานนี้

 

8. Interjection ( คำอุทาน )

 Interjection คือ คำที่แสดงอาการต่าง เช่น Oh God! , WOW, Hurrah

 

การพิจารณาว่าคำไหนเป็นคำชนิดใด เราดูที่การทำหน้าที่ของมันในประโยค  คำๆเดียวอาจทำหน้าที่อย่างหนึ่งในประโยคหนึ่ง  แต่อาจทำหน้าที่อย่างอื่นในประโยคอื่นดังในตารางต่อไปนี้

word parts of speech example
 work noun My work is easy. งานของฉันง่าย
verb I work in Bangkok. ฉันทำงานอยู่ที่กรุงเทพฯ
 but conjunction John came but Mary didn’t come. จอห์นมาแต่แมรี่ไม่ได้มา
preposition Everyone came but Mary. ทุกคนมานอกจากแมรี่
 well adjective Are you well? คุณสบายดีหรือ?
adverb She speaks well. เธอพูดได้ดี
interjection Well ! That expensive. แหม! แพงจัง
 afternoon noun We ate in the afternoon. เรารับประทานในตอนบ่าย
noun ทำหน้าที่เหมือน adjective We had afternoon tea.เราดื่มชามื้อบ่าย


gdSentence ( ประโยค )
  Sentence เป็นกลุ่มคำที่มาประกอบกันให้มีเนื้อความสมบูรณ์ บอกการกระทำ

ความเป็นอยู่ หรือความเป็นไป ของสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยทั่วไปประโยคจะมี 2 ภาคคือ

subject ( ภาคประธาน ) และ predicate ( ภาคแสดง )

subject    predicate
 He    lives in Bangkok. เขาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ
 None of the students    knew the answer. ไม่มีนักเรียนคนใดรู้คำตอบ

a96 Phrase ( วลี ) a96

Phrase ( วลี )  เป็นกลุ่มคำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งประโยคที่ไม่มี subject หรือ predicate

                    In case of emergency, push the button.
The woman sitting in the chair is my mother.

a96 Clause ( อนุประโยค ) a96

Clause ( อนุประโยค )  เป็นกลุ่มคำที่มี subject และ predicate เหมือนประโยค ( sentence )     แต่ไม่ได้อยู่ตามลำพังจะเชื่อมติดอยู่กับอีก clause หนึ่งเพื่อให้เป็น 1 ประโยคกล่าวคือ   ในประโยคที่มี 2 ประโยคมารวมกันแต่ละประโยคคือ clause

clause ที่ 1  clause ที่ 2
Jack did not come to work
แจ๊คไม่ได้มาทำงาน
because he had a bad cold.
เพราะเขาเป็นไข้หวัดอย่างหนัก